Studuješ na střední odborné škole a splňuješ tyto podmínky?

Co můžeš získat?

Seznam preferovaných oborů:

Není tvůj obor na seznamu preferovaných oborů, a přesto se chceš zkusit přihlásit? Neváhej a ozvi se!

Podmínky vyplacení stipendijního programu:

Stipendium je určeno na zakoupení studijních pomůcek, například knih, učebnic, skript a odborných publikací, na cestovné, ubytování, stravné žáka/žákyně, na pořízení pracovních pomůcek nebo nářadí a materiálu, kurzovné pro speciální či zdokonalovací kurzy či výcvik, které přímo souvisí se studiem zvoleného oboru, odborné stáže.

Stipendijní řád
ke stažení

Přihlaš se do programu a získej dárek. Stačí vyplnit kontaktní formulář a my se ti ozveme.


Dejte nám o sobě vědětSouhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby společnost Advanced World Transport a.s, sídlem Hornopolní 3314/38 jakožto správce osobních údajů zpracovala mé osobní údaje pro účely komunikace, případně navázání spolupráce v oblastech, jako je například: stipendijní program, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a související legislativou. Souhlas uděluji na dobu 1 roku (12 měsíců) od data odeslání osobních údajů.

Tímto jsem informován/a a beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat a to emailem na adresu: kariera@awt.eu.

Tímto jsem dále informován/a a beru na vědomí, že mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsem tímto informován / informována o tom, že mé osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a nebudou předávány třetím stranám.